In 1993 stond Glenn Tessens mee aan de wieg als één van de architecten tijdens de oprichting van The SeaMaster vzw, een duikschool die voortvloeide uit een afscheuring van Moby Dick Diving Team. Samen met Ronny, Ivo en Jos hebben we deze club uitgebouwd tot een volwaardige duikschool, waar bijna alle mogelijke opleidingen binnen NELOS kunnen gegeven worden. Glenn heeft geen moment van gehad van de sprong die hij destijds maakte. Gedurende de vele jaren dat hij duikschoolverantwoordelijke was heeft hij zelf veel kader opgeleid en kwamen er regelmatig instructeurs bij. We verloren er ook enkele, maar dit is niet abnormaal aan het clubleven.

Onze club heeft ook z'n 'ups and downs' gekend, maar steeds zijn we overeind gebleven en trouw aan ons moto: "Veiligheid voor alles, alles kan niks moet, geen spaarkas worden, investeren in de leden, veel plezier maken, reizen organiseren en vooral veel duiken".
Glenn heeft tijdens zijn periode dat hij deel uitmaakte van het bestuur van onze duikschool ook wel wat watertjes doorzwommen en twee functies binnen het bestuur uitgeoefend, namelijk deze van secretaris duikschool en duikschoolleider, nu duikschoolverantwoordelijke genoemd. Met veel enthousiasme en drive heeft hij deze functie altijd uitgeoefend, maar de laatste jaren was dit door tijdsgebrek (privé, GTproducts en NELOS) niet meer mogelijk. Hij stelde zijn ontslag met één legislatuur uit, maar nu - begin 2022 - vond hij dit niet meer aan de orde. Dus na 25 jaar duikschoolverantwoordelijke van The SeaMasters vzw vond Glenn het tijd om de fakkel door te geven. Nu is Rob Scheers duikschoolverantwoordelijke van The SeaMasters vzw. We danken Glenn voor de vele jaren goede samenwerking en hopen nog lang op zijn steun te kunnen rekenen, want hij blijft als gecoöpteerd bestuurslid verbonden aan onze duikschool. We zijn er van overtuigd dat Rob een waardige opvolger is.